Huurvoorwaarden

 • Steege Feestverhuur dient degelijk en werkend materiaal te leveren. Wanneer de huurder niet te maken heeft met degelijk, werkend of schoon materiaal dient deze dezelfde dag contact op te nemen met Steege Feestverhuur om hier een oplossing voor te zoeken.
   
 • Bij verlies of diefstal van het materiaal wanneer het zich al bij de huurder bevindt, dient het materiaal betaald te worden door de huurder, aan Steege Feestverhuur.
   
 • Bij schade of vernieling aan het materiaal zullen de kosten voor reparatie of vervangende producten door de huurder betaald dienen te worden, aan Steege Feestverhuur. Het is nimmer toegestaan om zonder voorafgaand overleg met de verhuurder reparaties uit te voeren c.q. uit te laten voeren aan het gehuurde.
   
 • Steege Feestverhuur is niet aansprakelijk voor schade aan en/of letsel door gehuurde materialen, tussen het moment van afhalen/bezorgen en het moment van terugbrengen/ophalen.
   
 • De huurder dient zelf te zorgen dat er volwassen toezicht word gehouden op het gebruik van de gehuurde producten. Plaats opblaasbare producten niet dicht naast objecten met scherpe punten zoals prikkeldraad en struiken.
   
 • Bij harde windkracht (5 of hoger) mag het kussen niet worden gebruikt.
   
 • Het gehuurde dient voldoende schoon en droog retour gebracht te worden.
   
 • De huursom dient contant te worden voldaan op de datum van de huurovereenkomst bij afhalen/bezorgen van het gehuurde, of via bankbetaling.
   
 • De huurder kan de huurovereenkomst annuleren. Indien annulering tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode geschiedt, is er geen bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode dient de huurder 50% van de huursom te betalen.
   
 • Bij het huren/afnemen van één of meerdere van onze attracties/artikelen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Legitimatie is verplicht zowel bij halen als brengen.
© Copyright Steege Feestverhuur 2014. Alle rechten voorbehouden